محصولات ما

موتور پمپ

موتور پمپ

 موتور تک

موتور تک

موتور ژنراتور

موتور ژنراتور

کف و لجن کش

کف و لجن کش

علف تراش

علف تراش

آسفالت بر

آسفالت بر

ماله موتوری

ماله موتوری

سم پاش

سم پاش

کامپکتور

کامپکتور

چاله کن

چاله کن

کولتیواتور

کولتیواتور

دروگر

دروگر

همراه با کشاورز، همگام با تکنولوژی


درباره ما

برندها

ارتباط از طریق واتساپ
ارسال