محصولات جدید- موتور ژنراتور
26 آبان 1400

نحوه انتخاب پمپ

معیار عمومی انتخاب پمپ ها به آن دسته از عواملی اطلاق میگردد که:

پیشنهاد دهنده را قادر سازد تا بر مبنا و استناد آن عوامل، پمپ مورد نظر را بصورت های صحیح و با برخورداری از بالاترین کارایی و طولانی ترین مدت بهره برداری انتخاب و معرفی نماید.

پمپ ها مدل ها و برند های مختلفی دارند. آنچه از پمپ ها انتظار می رود سیال را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهد. در این رابطه مابین فشار و دبی رابطه معکوس وجود دارد. بدین مفهوم که پمپ هایی که دبی زیادی را انتقال می دهند فشار کمتری تولید می کنند و برعکس آن نیز صادق است. یعنی پمپ هایی که فشار زیادی تولید میکنند دبی کمتری تولید میکنند.

برای انتخاب یک پمپ اولین موضوع مقدار دبی و میزان فشار لازم است.

موتور پمپ روبین

از مهمترین مشخصه های عمومی گزینش پمپ ها، باید به موارد ذیل اشاره داشت:

  • نوع، ماهیت و مشخصات شیمیایی مایع انتقال نظیر آب کشاورزی، فاضلاب شهری، فاضلاب صنعتی، مواد شیمیایی، مواد سوختی، پساب های صنعتی(اسیدی و بازی) و غیره
  • مشخصات فیزیکی مایع قابل انتقال نظیر دمای کاری و محدود درجه حرارت، میزان گرانروی یا ویسکوزیته، میزان املاح و ذرات جامد، ظرفیت و نقدار آبدهی، هد بیا ارتفاع آبدهی

ارتباط از طریق واتساپ
ارسال