RGV14000

 
 

مشخصات موتور ژنراتور روبین مدل RGV14000