سال نو مبارک

نحوه انتخاب پمپ
3 بهمن 1399

گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین.

روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین.

ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپر.

برترینش کن برایم این زمان و این زمین.

نوروز ۱۴۰۰ بر شما مبارک

دیدگاه ها بسته شده است